Make your own free website on Tripod.com


จังหวัดยะลา
เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย และเป็นจังหวัดเดียว ของภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล แต่ด้วยลักษณะของ เมืองชายแดนแห่งนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่าง เป็นของดีประจำถิ่น ชวนให้น่าสนใจศึกษาในความมีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 3 เชื้อชาติคือ  มุสลิม ไทย จีนซึ่งสามารถดำรงเอกลักษณ์ของ แต่ละเชื้อชาติไว้อย่างมั่นคงและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
สภาพชุมชนเมือง ได้รับการยอมรับว่า ยะลา มีผังเมืองที่สวยงาม ที่สุดของประเทศไทยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งการรักษาความสะอาดจน เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองยะลา

จาวาสคริปต์
รวบรวมสคริปต์ในการเขียนโฮมเพจซึ่งเรามีมากมายกว่า 100 สคริปต์ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรีจากที่นี่ นอกจากนี้ท่านสามารถเรียนรู้การใช้โค้ดของภาษา HTML ได้เข้าใจง่าย

ข่าวคราวไวรัส
เราได้ค้นหาข้อมูลของไวรัส จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบข่าว คราว และท่านสามารถอัพเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสได้จากที่นี่ ฟรี
พบเพื่อนชาวยะลา
หากใครอยากรู้จักเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดยะลา ก็สามารถค้นหาได้จากที่นี่ครับ

กลอนชาวยะลา
เราได้จากน้องๆที่อยู่ในจังหวัดยะลา ซึ่งมีนามปากกา ว่า ฟ้า - ขาว ส่งมาเยี่ยมเยียนเรา กรุณาเข้าไปอ่านกันบ้างนะครับ ใครอยากลงก็ส่งมาได้ที่นี่ E- Mail


เธอคงปล่อยให้ฉันอยู่อย่างนี้
เธอคงปล่อยให้ฉันรออย่างไร้ความหวัง
เธอคงปล่อยให้ฉันรอคอยอยู่เพียงลำพัง
พร้อมกับหัวใจฉันอยู่กับเธอ

เรียนรู้ที่โรงเรียนแห่งการเรียนรู้