Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

YALA

เคล็ดลับการต่อต้านสแปมเมล์

ถ้าหากเราจะมาพูดถึงการต่อต้านสแปมเมาล์นั้นเป็นการกระทำได้ยากมาก แต่ก็ไม่สิ้นหนทาง เสียทีเดียว ยังพอมีเคล็ดลับอยู่บ้าง ลองเอาไปใช้ดูละกันนะครับ
เคล็ดลับที่ 1 อย่าตอบรับ
ผู้บริโภคหลายรายยืนยันอีเมล์แอดเดรสของตนเองโดยไม่เจตนาโดยตอบรับออปชั่น "Remove" ที่ผนวกมากับสแปมเมล์ ถึงแม้จะมีนักการตลาดบางรายซื่อสัตย์ต่อคำร้องเช่นนี้ ชื่อคุณยังมีโอกาส อย่างมากที่จะปรากฏอยู่บนซีดีรวบรวมแอกเคาน์ของสแปมเมอร์ เป็นผลให้ต้องรับเมล์มากกว่าเดิม
เคล็ดลับที่ 2 ตอบโต้กลับ
ไอ เอส พี ส่วนใหญ่มีอีเมลแอดเดรสพิเศษสำหรับการรายงานเรื่อง สแปม เพื่อให้ส่งหัวจดหมาย ทั้งหมดของ สแปมเมล์เข้าไป เมื่อต้องการแสดงผล ใน Eudora (โปรแกรมการรับส่งอีเมล์ชนิดหนึ่ง) ให้กดปุ่ม Blah Blah ส่วนใน Netscape Messenger เลือกคำสั่ง View / header / All และใน Out Look Express เปิดเมล์แล้วเลือก File Properities คลิกที่ Details จากนั้น คุณต้อง ตัดหัวปะหัวจดหมายลงในข้อความที่คุณจะส่งต่อไป
ในสหรัฐมีองค์ที่รับแจ้งเรื่องสแปม ที่ Spam Recycling Center (spamrecycle@ChooseYourmail.com) ซึ่งจะส่งข้อความต่อไปยังหน่วยงานประจำรัฐและรัฐบาลกลางรวมทั้งบริษัทซอฟแวร์ เพื่อช่วยกันปรับปรุง เครื่องมือสำหรับกลั่นกรอง
เคล็ดลับที่ 3 ทำตัวลึกลับ
กำหนดเบราเซอร์ไม่ให้แสดงอีเมล์แอดเดรสของเป็นเสมือนพาสเวิร์ด เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ด้วยการเชื่อม ต่อกับ FTP นิรนาม สำหรับใน Netscape Messenger 4.5 เข้าไปยัง Edit /Preferrences แล้วคลิกที่ Advance ลบเครื่องหมายถูกถัดจากคำสั่ง Send e-mail as anonymous FTP password แล้วคลิก OK
ส่วนใน Internet Exprorer 5 ตรงไปยังคำสั่ง Tool / Internet Option แล้วคลิกแท็บ Security ไฮไลต์ไอคอน Internet ด้านล่างของบ็อก Content Zone แล้วคลิกปุ่ม Custom Level และในบ็อกสำหรับการตั้งค่า Security เลื่อนลงมายัง User Authentication/Logon แล้วคลิก Anonymouslogon.
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster