Make your own free website on Tripod.com

Ticker Tape Script

ออกแบบโดย :Hot Script

คำอธิบาย: นี่เป็นตัวอย่างสำหรับการแสดงของข้อความซึ่งสามารถเซตให้เกิดขึ้นในรูปแบบของ ภาษา html ซึ่งข้อความที่ใช้แสดงจะเปลี่ยนตามความต้องการของผู่ทำ

ตัวอย่างทดลองใช้:

นำโค้ดข้างล่างนี้ใส่ไว้ส่วนใดส่วนหนึ่งตามต้องการ และต้องอยู่ใน<body> แท็กซ์

เลือกข้อความทั้งหมด

คุณสามารถแก้ไขสครปต์นี้ได้โดยการเปลี่ยน (ข้อความ, ขนาด, สีของแบคกราวน์), โปรดดูตัวอย่างประกอบ.