Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

สนามกีฬา
สนามกีฬาของเบตง ตั้งอยู่บนยอดเขาบริเวณสวนสาธารณะสนามกีฬาที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยของ นายวิศิษฐ์ คงคา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลเบตง ซึ่งได้สร้างเลียนแบบสนามเมอร์ดิกา ของกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย สนามกีฬานี้ได้ปรับปรุงเรื่อยมาจนเป็นสนามกีฬาขนาดกลางมาตรฐาน ประกอบด้วยลู่วิ่ง อัฒจันทร์ต่างๆ มีศูนย์กีฬาอื่นๆ ประกอบด้วย
สนามเทนนิส
สนามบาสเกตบอล
สนามตะกร้อ
โรงยิมฯ
สระว่ายน้ำ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ฯลฯ
สนามกีฬาแห่งนี้นอกจากจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอื่นๆ อีก เช่น กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทย มาเลเซีย กีฬ่าเยาวชนแห่งชาติ กีฬาสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ฯลฯ
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster