Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

กลุ่มบ้านตะกูลรือซะ
กลุ่มบ้านตระกูลรืซะ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเลขที่ 41 หมู่บ้านกาแป๊ะกอตอ ตำบลเบตง จังหวัดยะลา ในพื้นที่ 10 ไร่
ทิศเนือติดต่อกับถนนสาธารณะ
ทิศตะวันออกติดกับสวนยาง
ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้านกาแป๊ะ สามแยก
และทางทิศใต้ติดต่อกับสวนยางและเขตแดนไทย มาเลเซีย
บ้านนี้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง กลุ่มบ้านตระกูลรือซะ ประกอบด้วยบ้าน 7 หลังของพี่น้องตระกูล รือซะจำนวน 7 คน ปลูกสร้างในพื้นที่เดียวกันแต่ละหลังเป็นทรงที่เป็นแบบนิยมของชาวไทยมุสลิมทั่วๆไป มีลักษณะสวยงาม สะอาดสะอ้านเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปที่ได้พบเห็น บ้านรือซะบ้านทั้ง 7หลังปลูกเรียงรายกันรอบๆ สนามหญ้าสวยงาม สำหรับบ้านหลังใหญ่และเก่าแก่ที่สุดปัจจุบันเป็นของ นายวาฮับ รือซะ อายุการสร้าง 64 ปี โดยช่างชาวจีนมาเลเซีย ชื่อ อาเซี๊ยะ และมีผู้ช่วยช่างคือ อาฉ่าย ส่วนการออกแบบและการตกแต่งเป็นฝีมือของ หะยีอับดุลลาเต๊ะ รือซะ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน พอหะยีอับดุลลาเต๊ะ รือซะ เสียชีวิตลงตกเป็นของ นายวาฮับ รือซะ บุตรชายบ้านรือซะ บ้านของนายวาฮับ รือซะ เป็นบ้านใต้ถุนสูง (เดิมภายหลังต่อเติมเป็น 2 ชั้น) ยกพื้นเป็น 2 ระดับ ชานและระเบียงระดับหนึ่ง พื้นบ้านอีกระดับหนึ่ง ที่ห้องโถงตีฝาเพดานเป็นรูปโดมมีช่องลม เหนือบานประตูหน้าต่างทุกๆบานช่องลมมีการแกะสลักลวดลายสวยงามมาก ส่วนบ้านหลังอื่นๆ จะมีอายุการสร้างน้อยกว่าแต่าจะมีเอกลักษณ์คือ ใต้ถุนสูง ยกพื้น 2 -3 ระดับมีลวดลายเหนือบานประตูหน้าต่าง และมีลวดลายที่หน้าจั่ว
กำแพงเมือง บ้านกาแป๊ะ กอตอ
กำแพงเมืองบ้านกาแป๊ะกอตอ เป็นกำแพงดิน ฐานกว้างประมาณ 3 เมตร สูง 2 เมตร คลุมพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ เป็นพื้นที่รูปสีเหลี่ยมคางหมู อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา กำแพงเมืองตามประวัติศาสตร์เมืองปัตตานีเมื่อมีการแยกมณฑลปัตตานีออกเป็น 7 เมือง ในราว พ.ศ.2357 นั้น เบตงขึ้นกับเมืองรามัน เจ้าเมืองรามันบางองค์ได้มาสร้างวังอยู่ที่เบตง คือ ที่บ้านกาแป๊ะกอตอแห่งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างเมืองแห่งนี้ มีเพียงตำนานที่เล่าขานกันว่าเป็นวังของรายอเชียง (ราชาเขี้ยวงอก) เป็นราชาอธรรมข่มเหงรังแกชาวบ้าน ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันขับไล่ไปอยู่ทางตอนใต้ (ประเทศมาเลเซียปัจจุบัน) ส่วนหลักฐานอย่างอื่นไม่ปรากฎกาแป๊ะกอตอ ปัจจุบันนี้แนวกำแพงดินถูกขุดทำลายหายเป็นช่วงๆ บางตอนถูกรื้อปลูกบ้านเรือนบางตอนอยู่ในสวนยางพาราของ นายมะอีดี อารีพันธ์ บ้านเลขที่ 67 หมูที่ 2 ตำบลเบตง ซึ่งนายมะอีดีให้ข้อมูลว่าคนที่มีอายุมากกว่า 90 ปีเล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนกำแพงนี้สูงมากคนยืนไม่สามารถจะมองข้ามกำแพงไปได้
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster