Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

Betong


betong
เบตง

เศรษฐกิจ
ขุมทองกลางหุบเขา
เกษตรกรรมจากป่าดงดิบที่แฝงด้วยภัยอันตรายนานัปการนั่นหมายถึง ชีวิต ลมหายใจของนักต่อสู้รุ่นบุกเบิกอย่างไม่ย่อท้อจากวันเป็นเดือนและเป็นปี การกรีดยางจะกี่แดด กี่ฝน กี่ลมหนาว ด้วย 2 มือที่ฟันฝ่า 2 เท้าที่หยัดยืนค่อยๆ คืบคลานไปข้างหน้าแม้จะเป็นภูเขาอันสูงชัน ป่าไม้และภูเขาลูกแล้วลูกเล่าถูกแปรเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราพื้นเมือง (ปลูกเมล็ด) สลับด้วยการปลูกข้าวไร่ยังชีพ และเป็นยางพาราพันธุ์ดีในเวลาต่อมา ก่อกำเนิดหน่อเนื้อชาวจีนสัญชาติไทยรุ่นใหม่ขึ้นที่นี่ พร้อมกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ประมาณกันว่าประชากรร้อยละ 80 มีอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะทำสวนยางหรือกรีดยาง แม้ปัจจุบันส่วนแบ่งร้อยละของสวนผลไม้จะเพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม ยางพารากล่าวกันว่าอำเภอเบตงเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราถึง 4000,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.88 ของพื้นที่การเกษตรผลิตยางพาราได้มากกว่าอำเภออื่นๆ ของจังหวัดยะลา คิดเป็นน้ำหนักมากกว่า 32 ล้านกิโลกรัมต่อปีคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาถึงร้อยละ 85 เป็นพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดจึงมีประชากรที่ประกอบอาชีพทำนาค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพเสริมมากกว่า
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กด้วยเงินทุนไม่เกิน 10 ล้าน เช่น โรงโม่บดย่อยหิน ดูดทราย ทำเส้นก๋วยเตี๊ยว เส้นหมี่ หมี่เหลือง น้ำแข็ง แปรรูปไม้ยางพารา ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซีอิ๊ว ทำมีดพร้า จอบ เสียม โรงกลึง เป็นต้น ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เงินทุนมากกว่า 10 ล้าน ขึ้นไป ได้แก่ โรงงานทำยางพาราแผ่นรมควันและทำน้ำยางข้น เบตงเป็นอำเภอชายแดนมีพลังดึงดูดหรือศักยภาพมากที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ความสวยงามของภูมิประเทศ อากาศ แหล่งท่องเที่ยว เช่น
บ่อน้ำร้อน
อุโมงค์จีนคอมมิวนิสต์
สนามกีฬากลางหุบเขา
บรรยากาศนกนางแอ่นตามสายไฟฟ้าราตรี
ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก
องค์มหาเจดีย์ฯ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาล
สวนสาธารณะ
นอกจากนี้ยังมีอาหารขึ้นชื่ออีกหลายอย่างเป็นตำรับอาหารของ ชาวเบตง เช่นไก่สับเบตง ผักน้ำ เคาหยก (หมูนึ่ง) กบภูเขา
…………….และ………………..
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชางเบตง
ความสะอาดสวยงามของบ้านเมือง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สิ่งที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้อำเภอเบตงมีนักท่องเที่ยวทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของเมืองเบตง อย่างไม่ขาดสายไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศจากมาเลเซียและสิงคโปร์ เดือนหนึ่งๆ ถึง 20,000 กว่าคนทำรายได้ ให้แก่อำเภอเบตงเฉลี่ยเดือนหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 85 ล้านบาท
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster