Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง
เบตงเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งมีฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่ พ.ศ. 2441 ปัจจุบันมีการปกครอง 5 ตำบล 1 เทศบาลตำบล และ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล เป็น 1 ใน 7 อำเภอ ของจังหวัดยะลาซึ่งอยู่ห่างทางตอนใต้สุดของประเทศไทย
ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศใต้
โดยทางรถยนต์ประมาณ 1.506 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดยะลา 140 กิโลเมตร
เป็นเมืองชายแดนที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญอีกด้วย ในปีหนึ่งๆ มีชาวไทยและชาวมาเลเซียผ่านเข้าออกทางเบตงเป็นจำนวนมาก
คำว่า เบตง เป็นภาษามาลายู
แปลว่า ไม้ไผ่
ด้วยว่าเบตงมีลำคลองมากมายและสองฝั่งคลองจะมีไม้ไผ่ขึ้นเรียงรายอยู่โดยทั่วไปตลอดแนวลำคลอง เมืองเบตงตั้งอยู่ในแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นแนวพรหมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย พื้นที่จึงประกอบไปด้วยที่ราบสูง เนินเขา ลุ่มน้ำ โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,900 ฟุต สภาพเป็นป่าไม้ดงดิบทั้งรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีฝนตกชุก อากาศอบอุ่นตลอดปี เบตงเป็นอำเภอใต้สุดของประเทศไทยมีศักยภาพการท่องเที่ยวสูงมากโดยเฉพาะในด้านธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์มีอากาศที่อบอุ่นตลอดปี เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จากสภาพของธรรมชาติทำให้เบตงมีหมอกปกคลุมตลอดปี จึงมีสมญานามว่า ……….ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน……
และอีกสมญาว่า ……….เมืองในหมอก………
ตัวเมืองเบตงอยู่ในหุบเขาท่ามกลางภูเขาล้อมรอบจึงดูสวยงามถ้าได้มองจากสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเบตงที่ตั้งอยู่ บนเขาใจกลางเมืองจะเห็นภาพที่สวยงามยิ่งนัก พื้นที่ของสวนสาธารณะก็เป็นสถานที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ทั้งทุ่งดอกไม้หลากหลายชนิดมากมาย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ น้ำตกจำลอง ส่วนตัวเมืองก็ได้เห็นของแปลกของเบตง ตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งสงาอยู่ที่สี่แยกหอนาฬิกาซึ่งมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจศึกษายิ่งเคยใช้เป็นหอกระจายข่าวสารทางราชการและในช่วงเดือนกันยายน - เดือนมีนาคมจะมีนกนางแอ่นที่อพยพมาจากไซบีเรียมาอาศัยอยู่ในเมืองเบตงนับแสนๆ ตัว ในยามค่ำคืนจะเกาะอยู่บนสายไฟฟ้าทั่วเมืองเบตง เป็นเมืองเดียวในประเทศไทยที่นกนางแอ่นมาเยี่ยมเยียนมากมายเป็นพิเศษ
นอกจากนี้เบตงมีวัฒนธรรมแบบผสมผสานของชาวไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายมลายูและไทยพุทธมีประเพณีต่างๆที่เป็นเฉพาะของกลุ่มชนในท้องถิ่นเช่น ประเพณีแห่พระของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สนุกสนานตื่นเต้น ความเด่นทางธรรมชาติที่มีเส้นทางคมนาคมทางบกคดเคี้ยวสายงามลัดเลาะตามแนวเขาเหนือเขื่อนบางลาง ผ่านทะเลสาบน้อยกลางหุบเขา และป่าเขาสลับซับซ้อนเชิญชวนให้ได้หยุดชมทัศนียฟภาพอันสวยงาม บ่อน้ำร้อน ที่แปลกอีกแห่งหนึ่ง ความร้อนสูงถึง 81 องศาเซลเซียส ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตรสภาพถนนลาดยางตลอดสายเป็นความร้อนเกิดจากการทำปฏิริยาของแร่กำมะถัน ทำให้มีคุณค่าทางด้านสุขภาพอนามัยจึงเป็นสถานที่ท้าทายนักท่องเที่ยวในการอาบน้ำเพื่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เลยจากบ่อน้ำร้อนไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะถึง น้ำตก อินทรสร ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งท่ามป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ วามสำคัญของอำเภอเบตงที่เป็นเมืองชายแดนติดต่อกับประเทศเทศมาเลเซีย ซึ่งอดีตมีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองกับประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็ยังเข้าออกแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติแล้ว ด้านบริการความสะดวก เบตงมีโรงแรมใหญ่เล็ก มีห้องพักกว่า 1,200ห้อง ที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีภัตตาคาร ร้านอาหาร ดีราคาถูก มีอาหารแปลกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ เช่น ไก่เบตง ปลาจีน กบภูเขา เคาหยก ฯลฯ
ในปัจจุบันได้มีชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงให้การควบคุมดูแลในการอำนวยความสะดวกอบรมมัคคุเทศก์ไว้บริการนักท่องเที่ยว เบตงเมืองใต้สุดสยามมีทรัพยากรที่มีค่ามากมายทั้งที่เป็นธรรมชาติและจากการสร้างขึ้นใหม่จนได้รับสมญานามว่า ……….ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน มีของแปลกที่สุดอยู่มากมาย ……….ที่จะบันทึกไว้เป็นความใหัศจรรย์เบตง………ดังนี้
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster