Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

อาคารมูลนิธิอำเภอเบตง
อาคารมูลนิธิอำเภอเบตงตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่บ้านถนนรัตนกิจ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ตัวอาคารมูลนิธิ 2 หลังเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนประตูอาคารมูลนิธิที่วาดไว้ตามศิลปะจีน
หลังแรก มีโครงสร้างแบบศาลเจ้าของจีนและแข็งแรงมากหลังคารูปทรงจีน ภายในตัวอาคารเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แบ่งสัดส่วนได้อย่างเหมาะสม คือ
ห้องโถงส่วนกลางเป็นสถานที่ตั้งพระบูชาของจีนสำหรับพุทธศาสนิกชนเข้าไปกราบไหว้บูชา
ห้องทางด้านซ้ายเป็นที่ทำงานของคณะกรรมการมูลนิธิ
ส่วนด้านหน้าในตัวอาคารจะเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับและพันธุ์ไม้มงคลหลายชนิดปลูกไว้อย่างสวยงาม
หลังที่สอง เป็นห้องโถงใหญ่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ ฝาผนังด้านในของอาคารหลังนี้จะมีจิตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของ นรก สวรรค์ อาคารมูลนิธิได้เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 ผู้อำนวยการก่อสร้าง คือ นายเสี่ยงจำรัสรังษี โดยมีนายวิรุฬ ฉันทศรีวิโรจน์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ช่างผู้สร้างชื่อ นายซุนกุย แซ่ตั้ง เป็นชาวจังหวัดยะลา บริเวณด้านในของอาคารการตกแต่งศิลปะภายในตัวอาคารเป็นฝีมือชาวจีนในมาเลเซียที่มีฝีมือศิลปะสูงมากประกอบ กับการใช้ความรู้ทางปรัชญาและวรรณกรรมจีนใส่ลงไปในภาพทำให้ภาพมีคุณค่าควรแก่การศึกษาตามแนวปรัชญาชีวิต เกี่ยวกับความประพฤติการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตนเองและสังคมการดำเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิทุกคนต่างอุทิศเวลา เพื่อสังคมด้วยจิตศรัทธาอย่างแท้จริงช่วยเหลืองานกุศลทุกชนิด ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตลอดจนส่งของขวัญเป็นกำลังใจแก่ทหารในแนวหน้า เป็นต้น
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster