Make your own free website on Tripod.com
Tour

 


สวนขวัญเมือง
สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) ห่างจาศาลากลางจังหวัดยะลา ประมาณ 300 เมตร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กลางเมืองยะลาที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ง บนเนื้อที่ 207 ไร่ ทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่ โขดหินจัดวางไว้อย่างเหมาะสมเลียบไปตามชายหาด สวนสนซ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองอื่นนับเป็นศักดิ์ศรี แลความภาคภูมิใจของชาวยะลา ที่มีสวนสาธารณะกว้างใหญ่อยู่กลางใจเมือง