Make your own free website on Tripod.com
Tour
น้ำตกธารโต
น้ำตกธารโต บนเส้นทางเดียวกัน ตรง กม.ที่ 57 อ.ธารโต จะพบวนอุทยานและป่าสงวน พื้นที่กว่า 1,000ไร่เศษ ดาษดาด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ และกลิ่นไอของธรรมชาติที่ต้องใจด้วยเสียงน้ำตกเป็นธารน้ำไหล ผ่านหน้าผา 7 ชั้น รอท้าทายให้นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ ปีนป่ายค้นหาสัจธรรมของธรรมชาติในดินแดนแห่งนี้