Make your own free website on Tripod.com
Tour
น้ำตกละอองรุ้ง
น้ำตกละอองรุ้ง ตั้งอยู่ที่บริเวณรอยต่อของอำเภอธารโต กับอำเภอเบตง จากตัวเมืองยะลา ประมาณ 100 กม. น้ำตกละอองรุ้ง เป็นน้ำตกที่ค้นพบใหม่ สายธารเล็กๆ อันเกิดจากแอ่งน้ำ ด้านบนไหลผ่านโขดหินและพุ่มไม้ใหญ่กระโจนลงมาจากหน้าผากระทบแสงอาทิตย์ เป็นสีรุ้งสวยงามมาก บรรยากาศเย็นสบาย หากคุณได้มีโอกาสสัมผัสน้ำตกละอองรุ้งสักครั้งความประทับที่เกิดขึ้นคงทำให้คุณลืมความวุ่นวาย ของชีวิตได้ดีทีเดียว