Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

YALA

 ประกาศหาคู่ผ่านอินเตอร์เน็ต GhostJoke Discovery Thailand Tennis Tip
Yala News

Yala News
ข่าวประจำสัปดาห์ ของ จังหวัดยะลา
เรียนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถ ลงโฆษณาของท่านได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านทางเว็บไซต์นี้ ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี   คลิ๊กที่นี่

23 December 1999
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
สำหรับปีการศึกษา 2543 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) เปิดสอชั้นม 4 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการสอนสายวิชาชีพ
 • คหกรรม
 • ไฟฟ้า
 • พานิชยการ
  นำเทคโนโลยี มีความรู้ สู่อาชีพ
  ท่านผู้ปกครองท่านใด มีบุตรหลานอยู่ก็เตรียมตัวไว้ แต่เนิ่นๆ นะคะ เดี๋ยวจะพลาดโอกาส
  29 December 1999
  ข่าว การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
  ขอเชิญชวนผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา เพื่อคัดเลือกบุคลากร ไปทำหน้าที่ กลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหาร ราชการแผ่นดิน คัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และพิจารณาถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่ง สำคัญทางการเมืองและทางราชการ เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ไต่สวนแล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหา ต่อบุคคลนั้นมีมูลว่าส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งจะมีขึ้นใน วันที่ 4 มีนาคม 2543
  เรื่องแปลกใหม่การเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งนี้คือ
 • ห้ามผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และห้ามพรรคสนับสนุนผู้สมัครไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม
 • ห้ามทุกคนหาเสียง ทำได้เฉพาะการแนะนำตัวผู้สมัคร
 • การแนะนำตัวหมายถึงการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงานและประสบการณ์
 • ถ้าผู้สมัครหรือผู้ใดช่วยแนะนำตัว ทำได้เฉพาะการพิมพ์และแจกจ่ายแผ่นปลิว โปสเตอร์ และหนังสือเล่ม ที่มีเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น และระบุชื่อที่อยู่ของผู้จ้างพิมพ์ ผู้โฆษณา และวันที่พิมพ์ไว้ด้วย และในการแจกจ่าย ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงการ โปรยในที่สาธารณะ
 • หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการแนะนำตัวได้โยจัดให้มีการปิดประกาศพิมพ์และจัดส่งเอกสารไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดหาสถานที่เพื่อแนะนำตัวและจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์
   รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา
  1. นาย ดาวุฒิ ซา
  2. ผศ. สมานมิตร วิทยอภิบาลกุล
  3. นาย ฉัตรบดี จารุสกุล
  4. นาย มะตา มะทา
  5. นาย จิโรจน์ อาแว
  6. นาย สิทธิชัย บือแนสะเตง
  7. นาย อุดร กามา
  8. นาย อ้วน เจียรบุตร
  9. นาย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู
   ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กระบวนการเลือกตั้ง ส.ว. ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • Design by Narong Rattanaya
  If you want more information
  Please contact Webmaster