Make your own free website on Tripod.com
Tour
ทะเลสาบธารโต
ทะเลสาบธารโต ทะเลสาบบนภูเขาแห่งแรกของภาคใต้ แม้จะเกิดจากความเพียรพยายามของ มนุษย์ แต่ก็เป็นพื้นน้ำอันกว้างไกลสุดขอบฟ้า เป็นถิ่นกำเนิดของสัตว์น้ำ และต้นกำเนิดของพลังงานไฟฟ้า ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถล่องเรือหรือล่องแพสัมผัสกับความงามของเกาะแก่งชมป่าเขา ลำเนาไพร สำราญกับการตกปลาท่ามกลางไหล่เขา