Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

หลวงปู่ทวดวัดจันทร์ธาดาประชาราม
วัดจันทร์ธาดาประชาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลเนาะแมเราะ เริ่มตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2510 ได้รับอนุญาติเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2514มณฑปที่ประดิษฐาน หลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเริ่มจาก นาย สังข์ สุวรรณธาดา หัวหน้าหมู่บ้านได้ปรึกษากับพระครูพิทักษ์พทธเกษตรเจ้าคณะอำเภอเบตง เริ่มแรก นาย สังข์ สุวรรณธาดา และนายฟูศักดิ์ จันทโรทัย สละที่ดินคนละไร่ ต่อมาประชาชนร่วมกันสละทรัพย์สินซื้อที่ดินเพิ่มปัจจุบันมีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา พระศัครินทร์ เขมานนท์โท รองเจ้าอาวาส ได้ให้ช่างหล่อพระจากชลบุรีหล่อ รูปเหมือน หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2537ประชาชนพุทธบริษัทได้ร่วมบริจาคทรัพย์ใน การหล่อพระรูปเหมือนหลวงปู่ทวด ประมาณ 6 แสนบาทวัดนี้เมื่อแรกเริ่มมี พระคล้าย สุชาโต เดิมอยู่จังหวัดสงขลาได้ธุดงค์มาเยี่ยมญาติโยมและพุทธบริษัทจึงนิมนต์ ให้จำพรรษาอยู่ที่วัดจันธาดาประชารามและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกจนถึงปัจจุบัน
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster