Make your own free website on Tripod.com
ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

BETONG


betong
เบตง

นกนางแอ่น
นกนางแอ่นบนสายไฟฟ้าในช่วงเดือนกันยายนถึงมีนาคมของทุกปีในยามค่ำคืนตามอาคารบ้านเรือนบนสายไฟฟ้า และย่านชุมชนกลางเมืองเบตงจะเต็มไปด้วยนกนางแอ่นยิ่งบริเวณที่มีแสงไฟฟ้ามาก จะมีนกนางแอ่นมาอาศัยอยู่มากส่วนรอบนอกเมืองซึ่งเต็มไปด้วยป่าไม้ยางที่ล้อมรอบ ด้วยภูเขาแต่ปราศจากนกนางแอ่นไปอาศัย
เมื่อยามเช้ารุ่งอรุณนกนางแอ่นที่มีจำนวนนับแสนตัวจะไปจากเมืองเบตงเข้า ไปอยู่ตามป่าเขา ซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกวันและทุกค่ำคืนของเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม ของทุกปีหลังจากนั้นก็จะอพยพกับไปไซบีเรียเพื่อรอการกลับมาเยือนเบตงของ ปีถัดไปซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่ชาวอำเภอเบตงหวงแหนจะไม่มีการรบกวน ความเป็นอยู่ของนกนางแอ่นอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งด้วย
เบตงในวันนี้   เบตงในวันหน้า   หน้าต่อไป
Design by Narong Rattanaya
If you want more information
Please contact Webmaster